Castanho

Castanho Selectie & Advies verricht de volgende diensten:

  • Werving en selectie van bestuurders, directie, management en toezichthouders
  • Actief in overheid, zorg, onderwijs en maatschappelijke organisaties
  • Begeleiden bij plaatsingstrajecten en adviseren over procedures waarbij interne kandidaten getoetst worden
  • Adviseren over optimale samenstelling van teams met als uitgangspunten complementariteit en diversiteit
  • (loopbaan)Coaching
  • Ondersteunen/ trainen van sollicitatiecommissies
  • Analyseren van organisaties en formuleren van gewenste competenties van het management.

Aanpak bij werving en selectie

Wat is de vraag achter de vraag?

Onze aanpak kenmerkt zich door een stevige analyse van het krachtenveld waarin de kandidaat gaat functioneren. Betrokkenheid van de meest essentiële sleutelfiguren leidt tot een scherp inzicht in de stand van zaken binnen de organisatie. De kansen en de bedreigingen, maar ook de (gewenste) cultuur en de ontwikkeling die de organisatie door moet maken.

Een helder advies: welk gewenst profiel past bij de organisatie en de markt?

Daarna is er overleg met de opdrachtgever of de analyse herkent wordt en of het opgestelde profiel geaccordeerd kan worden. Van belang is dat de opdrachtgever zich herkent in het profiel en in het door de adviseur geschetste beeld. Daarmee is er een gezamenlijk uitgangspunt voor de werving.

Een stevig selectiegesprek: hoe goed kent de kandidaat zichzelf en wat is er te ontwikkelen?

De derde stap is het werven en selecteren van de kandidaten via diverse netwerken en persoonlijke benadering. Met een groot aantal mensen voert de adviseur aan de hand van een beproefde selectiemethodiek een selectiegesprek. Open, betrokken en soms ook indringend en stevig.

Sterke procesbegeleiding: zodat er met betrokkenheid van velen een gedragen keuze wordt gemaakt.

Tijdens het selectietraject ondersteunen en adviseren wij u zodat de belangrijke betrokkenen
(medezeggenschap, werkgever, collega en medewerker) kunnen meedenken en adviseren om tot een gedragen keuze van de kandidaat te komen. Dit traject geven we op maat vorm samen met de opdrachtgever. De adviseur begeleidt alle selectierondes en faciliteert de commissies.

Natuurlijk is er ook een evaluatie zowel van het gevoerde proces als van de uiteindelijke kandidaat.