Afdelingshoofd Geynwijs voor de gemeente Nieuwegein

De afdeling Geynwijs van de gemeente Nieuwegein biedt ondersteuning aan de inwoners en voert taken uit op het terrein van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning); Jeugdwet; Leerplichtwet en de Participatiewet. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een afdelingshoofd: een betrokken manager met visie op het sociaal domein.
Meer info? http://www.nieuwegein.nl/geynwijs