Een leider met visie houdt koers in turbulente tijden

Maatschappelijk veld en publiek domein zijn sterk in beweging. Er wordt souplesse en lenigheid van mensen gevraagd in een periode waarin schaalvergroting, fusie en organisatieontwikkeling aan de orde van de dag zijn. Dat betekent dat de leiders van deze tijd over de competenties moeten beschikken om hier een voorbeeldrol in te vervullen. Werkend vanuit een strategie, met een overzicht van het krachtenveld, denkend van buiten naar binnen en proactief in plaats van reactief.

Deze leiders zijn in staat om mensen mee te nemen in ontwikkelingen, te enthousiasmeren en te stimuleren. Dit alles met als doel om de organisatie flexibel en soepel te laten inspelen op de veranderende context.

Castanho Selectie & Advies is in staat deze mensen voor u te vinden en te selecteren!

  • Onderscheidende aanpak en helder advies
  • Een stevig selectiegesprek
  • Sterke procesbegeleiding
  • Een groot en actueel netwerk

Meer over selectie & advies