Castanho

Castanho Selectie & Advies verricht de volgende diensten:

  • Werving en selectie van bestuurders, directie, management en toezichthouders
  • Actief in overheid, zorg, onderwijs en maatschappelijke organisaties
  • Begeleiden bij plaatsingstrajecten en adviseren over procedures waarbij interne kandidaten getoetst worden
  • Adviseren over optimale samenstelling van teams met als uitgangspunten complementariteit en diversiteit
  • (loopbaan)Coaching
  • Ondersteunen/ trainen van sollicitatiecommissies
  • Analyseren van organisaties en formuleren van gewenste competenties van het management.

Aanpak bij werving en selectie

Wat is de vraag achter de vraag?

Onze aanpak kenmerkt zich door een stevige analyse van het krachtenveld waarin de kandidaat gaat functioneren. Betrokkenheid van de meest essentiële sleutelfiguren leidt tot een scherp inzicht in de stand van zaken binnen de organisatie. De kansen en de bedreigingen, maar ook de (gewenste) cultuur en de ontwikkeling die de organisatie door moet maken.

Een helder advies: welk gewenst profiel past bij de organisatie en de markt?

Daarna is er overleg met de opdrachtgever of de analyse herkent wordt en of het opgestelde profiel geaccordeerd kan worden. Van belang is dat de opdrachtgever zich herkent in het profiel en in het door de adviseur geschetste beeld. Daarmee is er een gezamenlijk uitgangspunt voor de werving.

Een stevig selectiegesprek: hoe goed kent de kandidaat zichzelf?

De derde stap is het werven en selecteren van de kandidaten via diverse netwerken en persoonlijke benadering. Met een groot aantal mensen voert de adviseur aan de hand van een beproefde selectiemethodiek een selectiegesprek. Open, betrokken en soms ook indringend en stevig.

Sterke procesbegeleiding: zodat er met betrokkenheid van velen een gedragen keuze wordt gemaakt.

Tijdens het selectietraject ondersteunen en adviseren wij u zodat de belangrijke betrokkenen (medezeggenschap, werkgever, collega en medewerker) kunnen meedenken en adviseren om tot een gedragen keuze van de kandidaat te komen. Dit traject geven we op maat vorm samen met de opdrachtgever. De adviseur begeleidt alle selectierondes en faciliteert de commissies.

Natuurlijk is er ook een evaluatie zowel van het gevoerde proces als van de uiteindelijke kandidaat.

Over Ellen Bruin

Castanho Selectie & Advies is opgericht door drs Ellen Bruin. Ik ben opgeleid als sociaal wetenschapper/antropologe en daarna geschoold in organisatieadvies, coaching en governance.

Inmiddels heb ik bijna 30 jaar ervaring in het vak van werving, selectie en advisering. Vanaf 2015 doe ik dit vanuit mijn eigen bedrijf Castanho. In de loop der jaren heb ik me ontwikkeld tot een ervaren adviseur en gesprekspartner. Met passie voor het vak en oog voor het optimale resultaat!

Werving en selectie van toezichthouders, bestuurders, directie en management in het publieke domein is mijn vakgebied. Ook het begeleiden van trajecten van in- en externe plaatsingsprocessen bijvoorbeeld na een gemeentelijke herindeling, doe ik regelmatig. Voor de lokale overheid selecteer ik regelmatig posities van gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Een grote maatschappelijke betrokkenheid (ik was geruime tijd voorzitter van een Raad van Toezicht en ben nu voorzitter van een stichting/vrijwilligersbestuur) gecombineerd met kennis van de ontwikkelingen in het maatschappelijk veld, maken mij tot een betrouwbare adviseur. Opdrachtgevers kenmerken mij als energiek, zorgvuldig en betrokken.

Castanho betekent overigens Bruin in het Portugees. Vanuit een warm gevoel voor (en kennis van) deze taal en voor Brazilië, is deze naam gekozen. Passend bij mijn passie voor reizen en andere culturen.

Over Marijke Mol

Met mijn jarenlange ervaring als assistent van diverse managers, verschillende (project)teams en meerdere directies in zeer uiteenlopende branches, kan ik de directie en adviseurs van Castanho Selectie & Advies op een adequate manier ondersteunen. Ik zorg ervoor dat achter de schermen alles gestructureerd en goed verloopt, zodat zij voor de schermen hun werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren.

De juiste persoon op de juiste plek is voor elke organisatie van groot belang en op deze manier kan ik daar mijn steentje aan bijdragen.

Over Marjon Groeneveld

Ik ben opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog en heb onder andere veel ervaring opgedaan in directie- en managementfuncties binnen gemeenten en de zorg. Zo was ik interim bestuurder van een revalidatiecentrum, vervulde de rol van directeur bij een GGZ organisatie en werkte als manager bij een gemeentelijk indicatiebureau.

Vanuit oprechte belangstelling voor hoe mensen hun kracht en inspiratie bundelen en vormgeven in hun (werkzame) leven, richt ik mij inmiddels geruime tijd met veel plezier op de professionele ontwikkeling van mens en organisatie, selectie & advies.

Als senior adviseur selectie & advies, coach, trainer en intervisiebegeleider van bestuurders, toezichthouders en directies binnen overheid, gemeenten en in de zorg,  kom ik het beste tot mijn recht. Mensen omschrijven mij als energiek, integer, oprechte aandacht en betrokken.

Na mijn universitaire studie psychologie aan de Universiteit Utrecht, heb ik aanvullende  managementopleidingen gevolgd en ben ik gecertificeerd  (loopbaan-)coach,  Actor HBM, specialist in HCI leiderschapsstijlen en Auditor IFMS.

Over Aletta van der Woude

Opgeleid als cultureel antropoloog heb ik een sterke affiniteit en een scherp oog voor mensen en culturen. Aandacht voor mensen, voor hun potentie en ontwikkeling is een rode draad in mijn werk. Mensen beschrijven me als inspirerend, betrokken, sterk in het verbinden van mensen en het versterken van hun kracht en leiderschap.

Ruim achttien jaar heb ik leiderschap- en directie posities vervuld in verschillende internationale organisaties, zowel in Nederland als in Afrika. In al die posities stonden mensen centraal; in verandermanagement, organisatie- en cultuurontwikkeling en coachingstrajecten.

Vanaf 2017 ben ik voor mezelf begonnen en richt ik me op alle facetten van leiderschap en leiderschapsontwikkeling: executive coaching, werving & selectie en organisatie advies. Opdrachtgevers komen uit de publieke en private sector en de ngo-sector www.sparklingminds.nl. Ik heb veel ervaring in het werven en selecteren van leidinggevenden en ben geaccrediteerd als coach.

Open sollicitatie

Indien u er prijs op stelt dat we uw gegevens in onze database opnemen, kunt u hier uw CV en motivatie uploaden.

Inschrijven

Vacature alert

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de nieuwe vacatures van Castanho, kunt u dat hier activeren.