Selectie & Advies

Voor directie, bestuur en toezicht in het publieke domein

Castanho Selectie & Advies is in staat goede kandidaten voor u te vinden en te selecteren!

  • Onderscheidende aanpak: wat is de vraag achter de vraag?
  • Een helder advies: welk gewenst profiel past bij de organisatie en de markt?
  • Een stevig selectiegesprek: hoe goed kent de kandidaat zichzelf en wat is er te ontwikkelen?
  • Sterke procesbegeleiding: zodat er met betrokkenheid van velen een gedragen keuze wordt gemaakt.
  • Een groot en actueel netwerk en oog voor diversiteit en complementariteit.

Visie op de ontwikkelingen in het publieke domein

Maatschappelijk veld en publiek domein zijn sterk in beweging. Er wordt souplesse en lenigheid van mensen gevraagd in een periode waarin schaalvergroting, fusie en organisatieontwikkeling aan de orde van de dag zijn. Andere financieringsstromen en beperktere middelen vragen om alertheid op de externe ontwikkelingen en om een actieve rol in het krachtenveld.

De leiders van nu hebben competenties nodig om hier een voorbeeldrol in te vervullen. Werkend vanuit een strategie, met een overzicht van het krachtenveld, denkend van buiten naar binnen en proactief in plaats van reactief. Zij zijn in staat mensen mee te nemen in ontwikkelingen, te enthousiasmeren en te stimuleren. Dit alles met als doel om de organisatie flexibel en soepel te laten inspelen op de veranderende context. Castanho Selectie & Advies kan u bij dit traject zorgvuldig en professioneel ondersteunen.

Castanho hanteert de NVP-sollicitatie code en hanteert de AVG afspraken.