Afdelingshoofd Strategie en Beleid Sociaal Domein voor de gemeente Dijk en Waard

Per januari 2022 is de gemeente Dijk en Waard gevormd. Voor deze gemeente zijn we op zoek naar een afdelingshoofd Strategie en Beleid Sociaal Domein.
Binnen de afdeling werken ongeveer 30 professionals op de terreinen participatie, WMO, onderwijs, jeugd en samenleving. Wil jij samen met het team vorm geven aan de strategische opgaven binnen het sociaal domein?