Concerndirecteur gemeente Hilversum

Hilversum is een gestaag groeiende Noord-Hollandse gemeente met ruim 92.000 inwoners in de regio Gooi- en Vechtstreek. Een stad met bijzondere kwaliteiten die verder uitgebouwd worden. Hilversum staat bekend als de mediastad en is een compacte en groene stad in de noordelijke Randstad.
De organisatie heeft een tweehoofdige directie: de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de concerndirecteur. Zij ondersteunen en adviseren het College van B & W bij de realisatie van de doelstellingen en zetten samen met het managementteam de koers uit, bieden inspiratie en sturen op de beoogde doelen.