Concerndirecteur samenleving voor de gemeente Barneveld

Barneveld is een bloeiende gemeente. In de afgelopen jaren is er sprake geweest van forse groei en die groei zal zich de komende periode doorzetten tot naar verwachting 80.000 tot 85.000 inwoners in 2040. De vele uitdagingen die deze groei met zich meebrengt zijn aanzienlijk. De fysieke opgaven zijn sterk verbonden met de sociale opgaven. Daar waar mensen wonen, werken en recreƫren, maken ze ook gebruik van de voorzieningen in het sociale domein.
Binnen het concernteam ontstaat de vacature van concerndirecteur samenleving.
Ben jij een betrokken directeur met visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein en heb je een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijk sensitiviteit?
Dan komen we graag met je in contact!