Concernmanagers voor de gemeente Bergen op Zoom

Bergen op Zoom is op zoek naar twee concernmanagers die deel gaan uitmaken van het vierhoofdige Concernteam van de gemeente.
De gemeente, met ruim 66.000 inwoners, is volop in beweging. Zowel in de regio, met de inwoners, als binnen de organisatie.
Het nieuw te vormen Concernteam is collectief verantwoordelijk voor de hele organisatie en neemt het voortouw in een proces van organisatieontwikkeling.
We zijn op zoek naar een concernmanager met als aandachtsveld bedrijfsvoering en een concernmanager met als aandachtsveld ruimte en economie.