Directeur bedrijfsvoering en dienstverlening voor de gemeente Oss

Gemeente Oss heeft ruim 94.000 inwoners en heeft een groeiambitie. Veel uitdagende opgaven vragen veel van de organisatie. Om die reden kiest Oss ervoor om de directie uit te breiden met de positie van directeur bedrijfsvoering & dienstverlening. Deze directeur maakt deel uit van het directieteam samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeuren voor ruimte & economie en sociaal domein.
Als jij je graag wilt verbinden aan de ambities van Oss en ervaring hebt met leiderschap op het gebied van de brede bedrijfsvoering, dan komen we graag met je in contact.