Directeur sociaal domein voor de gemeente Meierijstad

Meierijstad is een ambitieuze gemeente in Noord-Brabant met ongeveer 85.000 inwoners.
De gemeente is een stevige partner in verschillende regionale, provinciale en landelijke netwerken en ziet dat er veel extra taken op de gemeente afkomen.
Om die reden is ervoor gekozen om de directie uit te breiden met de positie van directeur sociaal domein.
Samen met de twee andere directeuren en de gemeentesecretaris/algemeen directeur vorm je het directieteam.
Meierijstad kent een ontspannen sfeer en investeert in de samenleving met oog voor de menselijke maat.

Heb jij kennis van het sociaal domein en ben je in staat om sturing en aandacht te geven aan de verbinding tussen beleid en uitvoering?
Ben je een teamspeler met zorg en aandacht voor collega’s en beschik je over maatschappelijke en bestuurlijke sensitiviteit?
Dan is dit wellicht een interessante positie voor je.