Directeur stadsbeheer voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch

Met ongeveer 160.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch de dynamische hoofdstad van de provincie Noord-Brabant.
De organisatie is bezig met een ontwikkeling waarbij naast de kerntaken de grote maatschappelijke opgaven centraal staan.
Het bestuur wil dit graag op een innovatieve wijze doen met een brede blik. Zowel gericht op de eigen organisatie als op samenwerking met andere partijen in de samenleving.

De ruim 600 medewerkers van de sector stadsbeheer realiseren tastbare resultaten in de leefomgeving. Het gaat daarbij niet uitsluitend om de fysieke leefomgeving, maar ook om de veilige, sociale, actieve en verbindende leefomgeving. De afdelingen Cultuur, Sport en Recreatie, Openbare Orde en Veiligheid, Stadstoezicht en wijkmanagement, Afvalstoffendienst, Beheer en Programmering, Maatschappelijk Vastgoed en Projectmanagement & Voorbereiding maken deel uit van deze diverse sector. De hoofden van deze afdelingen (en de sectorale bedrijfsvoering) vormen samen met elkaar het managementteam van stadsbeheer.

Wij zijn op zoek naar een directeur die als dirigent en verbinder optreedt en deeluitmaakt van het Gemeentelijk Management Team van de stad. Een ontwikkelgerichte en betrokken directeur met een visie op leefomgeving.
Heb jij ruime directie-ervaring in het publieke domein en ben je bekend met taken in de openbare ruimte en met het bevorderen van samenhang en samenwerking tussen vakgebieden?
Ben je een verbindende en coachende leider en teamspeler met charisma?
Dan is dit wellicht een interessante positie voor je!