Directeur Water en Klimaat voor Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland werkt aan sterke dijken en een evenwichtig watersysteem. Dit doen ruim 900 medewerkers dagelijks voor het rivierengebied tussen Rijn/Lek en Maas, van de Duitse grens bij Nijmegen tot aan Kinderdijk en de Biesbosch. Binnen de vierhoofdige directie is de vacature ontstaan van directeur Water en Klimaat.
Wij zijn op zoek naar een energieke, benaderbare en koersvaste leider met oog voor de opgaven op het gebied van duurzaamheid en het vermogen dit te vertalen naar de organisatie.
Deze directeur is verantwoordelijk voor integraal waterbeheer en voor enkele opgaven op het gebied van duurzaamheid.
Je geeft leiding aan enkele afdelingshoofden en draagt verantwoordelijkheid voor het programma klimaatadaptatie.
Daarnaast ben je actief in diverse netwerken en participeer je in diverse stuurgroepen.
Heb jij passie voor de opgaven in het ruimtelijk domein, ben je een verbindende en coachende leider met een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit?
Dan is dit wellicht een interessante positie voor je.