Directeur Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een dynamische en uitvoeringsgerichte organisatie. Dagelijks werken de 900 medewerkers aan sterke dijken en een evenwichtig watersysteem. Dit gebeurt in het rivierengebied tussen Rijn en Maas, van de Duitse grens bij Nijmegen tot aan Kinderdijk. Binnen de driehoofdige directieraad is een vacature van directeur.
Meer informatie kunt u vinden op www.waterschaprivierenland.nl