Drie concerndirecteuren voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk

Per januari 2022 wordt de gemeente Land van Cuijk gevormd. De organisatie met ongeveer 800 collega’s bedient bijna 90.000 inwoners in 33 kernen. Wij zijn op zoek naar drie concerndirecteuren die samen met de gemeentesecretaris/ algemeen directeur leiding geven aan de team- en opgavemanagers. Eerst als mede-kwartiermaker in aanloop naar de fusie en vervolgens als directeur per januari 2022.
Ben je een teamspeler, ontwikkelaar, concerndenker en coachend leider? Dan is dit mogelijk een mooie baan voor je.