Drie directeuren voor de gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân, een gemeente met ruim 89.000 inwoners in 89 kernen waarvan zes van de elf Friese steden. Weidse vergezichten en open ruimte, met daar tussenin steden en dorpen die hun rijke culturele en monumentale historie koesteren. Súdwest-Fryslân is een ambitieuze en slagvaardige gemeente die zich richt op de mogelijkheden en krachten van de gemeente en haar inwoners.

De gemeente is op zoek naar drie directeuren. Samen met de gemeentesecretaris/ algemeen directeur geeft de directie richting en sturing aan de organisatie. De directie draagt zorg voor de verbinding tussen de bestuurlijke ambities zoals beschreven in het coalitieakkoord https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/grutsk-en-tichtby/ en de ambtelijke kwalitatieve en kwalitatieve capaciteit.

Wij zijn op zoek naar teamspelers en concerndenkers met strategisch inzicht, ruime managementervaring en verbindend vermogen voor de volgende drie portefeuilles:
• Sociaal Domein
• Omgeving en Openbare Ruimte
• Klantcontacten, Bedrijfsvoeren en Ontwikkelen