Gemeentesecretaris/algemeen directeur voor de gemeente Hardenberg

Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Hardenberg.
Hardenberg is een vitale plattelandsgemeente in Overijssel met ruim 60.000 inwoners.