Gemeentesecretaris/algemeen directeur voor de gemeente Raalte

Gemeente Raalte is een gemeente met bijna 38.000 inwoners in Salland. Een gemeente die in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties streeft naar een fijne woon- en werkomgeving voor de inwoners. Voor deze gemeente zijn wij op zoek naar een gemeentesecretaris/algemeen directeur die samen met het bestuur, de inwoners en de collega’s zorg draagt voor realisatie van de ambities!