Gemeentesecretaris/algemeen directeur voor de gemeente Stichtse Vecht

Voor de gemeente Stichtse Vecht zijn wij op zoek naar een gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Een benaderbare leider en solide adviseur die zich verbindt aan de maatschappelijke opgaven van de gemeente.
Stichtse Vecht is volop in beweging en bouwt aan een eigentijdse organisatie die aansluit bij de opgaven die momenteel spelen.
De gemeente heeft 65.000 inwoners en zij wonen in 12 kernen. De gemeente kent een grote diversiteit: polderlandschappen, idyllische buitenplaatsen, platteland met agrariƫrs en verstedelijking. De opgaven op het terrein van woningbouw, versterking economie, duurzaamheid, mobiliteit, groen en landbouw zijn groot.
Aan deze vraagstukken wordt door ongeveer 400 medewerkers in de organisatie met gedrevenheid gewerkt. Ben jij de kandidaat die het voortouw neemt om het ingezette pad van organisatieontwikkeling naar concernsturing en verdere resultaatgerichtheid verder te brengen?
Ben je een leider die samen met de directie en het management zorgdraagt voor samenwerking en samenhang binnen de organisatie?
En heb je daarnaast ervaring als solide adviseur van het bestuur? Dan is deze positie wellicht een mooie uitdaging voor je.
We komen graag met je in contact!