Gemeentesecretaris/algemeen directeur voor de gemeente Veldhoven

Voor de gemeente Veldhoven met bijna 45.000 inwoners zijn wij op zoek naar een gemeentesecretaris / algemeen directeur. Veldhoven is een ondernemende gemeente waarin bedrijven, organisaties en inwoners volop initiatieven nemen.
Op www.veldhoven.nl vindt u meer info.