Gemeentesecretaris/algemeen directeur voor de gemeente Vijfheerenlanden

Voor de gemeente Vijfheerenlanden zoeken wij een gemeentesecretaris/algemeen directeur. In deze gemeente met verschillende steden en dorpen wonen ruim 60.000 inwoners. De gemeente kent enkele uitdagende opgaven bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en duurzaamheid. Participatie van inwoners en wijk- en dorpsgericht werken staan centraal in de aanpak.
Heb jij interesse om als gemeentesecretaris/algemeen directeur leiding te geven aan deze mooie ontwikkelingen?