HR-manager Informatievoorziening & Processen, Control en Audits en Concernstaf

HR-manager voor het cluster Informatievoorziening & Processen, Documentaire Informatievoorziening, Control en Audits en Concernstaf.

Gemeente Bergen op Zoom werkt sinds kort met duaal management. Een resultaatmanager en een HR-manager zijn samen verantwoordelijk voor een optimaal resultaat binnen het cluster, waarbij de HR-manager vooral vanuit de werkgeversrol oog heeft voor een optimale samenstelling van het cluster en voor de ontwikkeling van de mensen binnen het cluster.
Wij zijn op zoek naar een ontwikkelgerichte persoonlijkheid die gericht is op samenwerking en met affiniteit met bedrijfsvoering.