Provinciesecretaris/Algemeen directeur voor de Provincie Noord-Brabant

Samen Brabant mooier maken; dat is onze opdracht. Noord-Brabant wil ook in de toekomst één van de Europese top kennis- en innovatieregio’s zijn. De provincie wil hier stevig aan bijdragen. Onze missie luidt dan ook: “Wij halen het beste uit onszelf én onze partners voor de toekomst van Brabant. Samen helpen wij Brabant beter maken: aantrekkelijker, bereikbaarder, concurrerender en duurzamer.“

Je geeft als provinciesecretaris/algemeen directeur leiding en richting, nuchter en weloverwogen. Je bent secretaris van het college van Gedeputeerde Staten, eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie met ongeveer 1500 collega’s en gezicht naar buiten, met een zichtbare en verbindende rol naar medeoverheden en partners in de samenleving. Een baan bij de Provincie Noord-Brabant is niet zomaar een baan: je maakt écht impact op het leven van miljoenen Brabanders. Stikstof, woningbouw, vergrijzing: je krijgt te maken met uitdagende vraagstukken die ertoe doen. Daar ga jij op ‘aan’, het geeft je energie. Jij stroopt je mouwen op, zet je tanden erin.