Raadsgriffier voor de gemeente Olst-Wijhe

In de gemeente Olst-Wijhe staat bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie centraal. Voor deze aantrekkelijke plattelandsgemeente in Overijssel zoeken wij een ontwikkelgerichte en energieke raadsgriffier die actief bijdraagt aan de vernieuwing, goed schakelt in de politiek-bestuurlijke dynamiek en stevig adviseert.