Resultaatmanager cluster Veiligheid, Handhaving en Toezicht en Publieksdiensten

Resultaatmanager voor het cluster Veiligheid, Handhaving en Toezicht en Publieksdiensten.

Gemeente Bergen op Zoom werkt sinds kort met duaal management. Een resultaatmanager en een HR-manager zijn samen verantwoordelijk voor een optimaal resultaat binnen het cluster, waarbij de resultaatmanager vanuit een visie op het werkveld stuurt op een optimale vertaalslag naar beleid en concrete activiteiten. Wij zijn op zoek naar een sensitieve leidinggevende die in staat is om aan een gevarieerd samengesteld team leiding te geven. Iemand met gevoel voor dienstverlening en advisering en een ontwikkelgerichte attitude.